Oversikt alle bøker 
Se oversikt over alle bøkene PDF-filen nedenfor.


Hvordan kjøper du bøker? 
Nett-kjøp: Bøkene kan bestilles direkte fra Blaker og Sørum historielag. VIKTIG! Hvis boka kan leveres i Sørum eller i umiddelbar nærhet av Sørum (5 km), leverer vi boka portofritt på døra/i postkassa hos deg. For øvrig sender vi den i posten, og da kommer porto iht. ordinære portotakster i tillegg. Vi leverer/sender boka så snart som mulig. Faktura vedlegges, med betalingsfrist 10 dager. Oppgi varenr. ved bestilling.

 

Da - men itte nå. Blaker-dialekta mellom to permer.  UTSOLGT
Dialektuttrykk og historier.
Utgitt av Blaker og Sørum Historielag i 2021. 
Pris kr 300,-. 

"Da - men itte nå" - Blaker-dialekta mellom to permer


Blaker, Skansen og Skolen - Av Georg Brochmann
Ny og utvidet utgave ved Svein Sandnes
Bilderedaktør: Anders Henriksen
Innbundet, 207 sider
Blaker og Sørum historielag, 2004
Pris kr 375,- Tilbudspris kr 100,- 

Blaker, Skansen og Skolen

Våren 1950 sendte rektor Magnus Larssen ved Statens Husflidsskole i Blaker ut ei bok skrevet av Georg Brochmann som i tre hovedavsnitt ga et riss av Blakers historie, fortalte den spennende beretningen om Blaker Skanse, og til slutt oppsummerte de første treii år for Statens husflidsskole, som i 1917 inntok den gamle festning.

I 2003 flyttet skolen, som da hadde endret navn til Høgskolen i Akershus, Avdeling for forming og produktdesign, til nye lokaler på Kjeller. Plutselig var det igjen høyst usikkert hva det skulle bli til med det unike kulturminnet som festningen Blaker Skanse er. Og samtidig med at spørsmålene om framtidig bruk stod i fokus, økte også interessen for å vite mer om hva som har skjedd på Blaker Skanse i fortida.

En god del stoff om Blaker Skanse er blitt produsert etter 1950, og Svein Sandnes har redigert dette materialet inn i Georg Brochmanns tekst. Boka inneholder også en rekke rammetekster hvor vi blir presentert nærmere for en del av aktørene rundt Blaker Skanse: Ulrik Fredrik Gyldenløve, Gustav Wilhelm Wedel Jarlsberg, Karl 12., Adam Abraham Gaffron, Hans Jacon Arnoldt, Gregers Fougner Lundh, Christian August, Ole Bornemann Bull, Aasmund Olavsson Vinje, Karl Falk Wasserfall, Eilert Sundt. Hva knytter så alle disse personene til Blaker Skanse? Ja, det må du lese boka for å finne ut av. 
Det som likevel vil ta pusten fra mange lesere er bildematerialet, redigert av Anders Henriksen. For første gang trykkes mange av Riksarkivets kart og skisser i farger.De beste blir alltid igjen Av Knut Tornaas 

De beste blir alltid igjen - av Knut Tornaas

Knut Tornaas, født og oppvokst på Frogner, har skrevet en meget lesverdig bok om sin familie og dens opplevelser like før og under 2. verdenskrig. Han forteller om sine foreldre Sigrid, f. Eldevik og Knut Karstein Tornaas som p.g.a. krigen ikke fikk så mange år sammen. På grunn av illegalt arbeid ble Knut Karstein Tornaas tatt til fange av tyskerne i mars 1943, og sønnen ble født den 26. mai det året. Faren døde i tysk fangenskap 28. februar 1945, bare vel to måneder før krigens slutt. Knut fikk aldri møte sin far, men vokste opp med sin mor og sin storesøster Jorunn, g. Hattrem og fortsatt bosatt på Frogner, og i nær kontakt med morens store familie.

Forfatterens morfar var Sigmund Eldevik, førstelærer på Frogner skole, klokker og kirkesanger. Eldevik ble sendt til Kirkenes våren 1942 sammen med 500 andre lærere som nektet å melde seg inn i Quislings lærersamband. Han ble fratatt lønn og bolig og situasjonen ble vanskelig for familien. I tillegg til interessant lokalhistorisk stoff, har boken også mye om livet i tyske fangeleire og forfatteren, som har vært lektor i videregående skole i hele sitt yrkesliv, og engasjert seg i organisasjonen ”Aktive fredseiser”
avslutter boken med faktaopplysninger og oppgaver som nok vil inspirere mange til å sette seg nærmere inn i forholdene under og etter 2. verdenskrig. 
 
Boka er gitt ut i kommisjon hos Svein Sandnes Bokforlag. Anders Henriksen har vært billedredaktør og Svein Sandnes har nok en gang stått bak en velredigert og flott bok med lokalhistorisk tema.Glomma gjennom Sørum - livet langs elva - Utarbeidet av et utvalg i Blaker og Sørum historielag
Redaktør: Berit Leikhammer
Innbundet, 252 sider i stort format
Blaker og Sørum historielag, 2009
Pris kr 450,-  Nå kr 150,-  (ved forsendelse kommer portokostnader i tillegg)

Glomma gjennom Sørum
Bli med på ei vandring langs Glomma gjennom Sørum fra eva stryker gjennom kraftturbinene på Rånåsfoss til den forlater kommunen ved djuphølen ved Kikut nedafor Bingen lenser. At elva alltid har vært ei viktig transportåre, fikk vi visshet om da Norges eldste båtfunn - Sørumbåten - ble gjort ved utløpet av Rømua i 1993. Det siste året med tømmerfløyting i Sørum var 1985. En viktig virksomhet gjennom minst fem hundre år var over.

På 1900-tallet ble elvevannet omdanna til elektrisk kraft, først ved Rånåsfoss, seinere også ved Bingsfoss. Først i 1927 fikk begge stedene bru over Glomma. Dermed var det slutt på ferjevirksomheten ved Blakersund og Elvestad.

Langs elva opplever vi årstidenes skiftinger, sollyset som glitrer, tåkeflak eller stille snøvær, lytt til suset fra skogen og fuglelivet på elva. Bli med og hør fortellinger i skjemt og alvor fra glomma, fortalt av folk som har bodd langs elva de siste mannsaldre.Målet i Sørum - Av Sigurd Kolsrud
Hefte XVII i Skrifter frå Norsk målførearkiv ved Olav T. Beito
Heftet, 72 sider
Universitetsforlaget 1961
Pris kr 50,- Nå kr 20,- (ved forsendelse kommer portokostnader i tillegg)

Målet i Sørum

Norsk Målførearkiv sende ut dette etterlate arbeidet av Sigurd Koldrud, grunnleggjaren av Norsk Målførearkiv og den fyrste utgjevaren av denne skriftrekkja, i 1961. Samstundes vart utgreiinga prenta i Bygdebok for Sørum II, og er av di halden i populær form.

Romeriksmålet var eitt av Sigurd Kolsruds kjæraste granskingsemne, og han har tidlegare skrive eit større oversyn over Romeriksmåla i Norske Bygder III, Romerike. Fleire år på rad gjorde han oppskrifter i Romeriksbygdene, og Norsk Målførearkiv har store samlingar etter han derifrå. Avhandlinga om Sørumsmålet er ei høveleg supplering til oversynsverket, og gjev vitring om detaljar, som ikkje kunne koma med der.

I eit føreord skriv Olav T. Beito: «Sørum er ei gamal sentralbygd på Nedre Romerike, hovudbygda i den gamle Sudrheims Tridiung, og heimbygd for gamalnorske høgadelege ætter. Ho ligg vestanføre Glåma, og er eitt herad og eitt prestegjeld. Målføret er typisk for den vestre og nedre luten av det gamle Raumariki.»Minner fra Frogner - Oppvekst på Romerike i mellomkrigstida - Av Kristian Lieungh
Forord og tilrettelegging ved Svein Sandnes
Bilderedaktør: Anders Henriksen
Innbundet, 280 sider
Blaker og Sørum historielag, 2002
Pris kr 300,- Tilbudspris kr 100,- 

Minner fra Frogner

Så lenge det har bodd mennesker på Østlandet har ferdselen mellom Opplandene og Viken gått gjennom Frogner i Sørum. Motorveien og Gardermobanen er foreløpig siste trinn i utviklingen av transportmidlene i området. De siste hundre årene har det skjedd voldsomme endringer i lokalsamfunnet. Den gang var alle på Frogner, og mer enn 2/3 av befolkningen i Norge, knyttet til jordbruk, skogbruk, fiske og fangst.

Kristian Lieungh er født 4. juli 1916, og vokste opp på Melvold i mellomkrigstida. Da Landslaget for lokalhistorie i 1994 utlyste en konkurranse om å skrive ned minner fra sin oppvekst i mellomkrigstida, satte Kristian Lieungh seg ved skrivemaskinen og sluttet ikke før han 1. februar 1996 sendte inn nærmere 200 sider med minner fra sin oppvekst. Det som imponerer alle som leser denne boka, er med hvilken detaljrikdom Lieungh beskriver alle hendelser. Som en introduksjon til hvordan jordbruket ble drevet på en relativt stor gard med hesten som eneste drivkraft, er boka et enestående kildeskrift. Nasjonalforeningen for folkehelsen har også brukt boka i arbeidet med senil demente.

«Minner fra Frogner» er derfor noe langt mer enn en lokalhistorisk framstilling av Frogners utvikling i første halvdel av det 20. århundre. Boka vil finne interesserte lesere over hele landet. Eldre mennesker som har opplevd deler av den perioden Kristian Lieungh presenterer vil nikke gjenkjennende og vil kunne vise barn og barnebarn hvordan ting var før.

Boka er gjennomillustrert med bilder fra det private bildearkivet til Aslaug og Kristian Lieungh og med nyere bilder tatt av Anders Henriksen.

Se utdrag fra boka i PDF-fil nedenfor.


Sørum under okkupasjonen 1940-45  UTSOLGT
Utarbeidet av Okkupasjonshistorisk utvalg i Blaker og Sørum historielag

Redaktør: Svein Sandnes
Bilderedaktør: Anders Henriksen
Innbundet, 237 sider
Blaker og Sørum historielag, 2000
Pris kr 300,-  Nå kr 150,- (ved forsendelse kommer portokostnader i tillegg).

Sørum under okkupasjonen 1940-45

- Når kom de tyske soldatene til Blaker og Sørum?
- Hvor ble de innkvartert og når reiste de videre?
- Hvor mange tyske soldater var det i leiren på Sørumsand?
- Hvilke sørumsokninger falt under krigshandlingene våren 1940?
- Hvordan ble den første motstandsgruppa etablert, og hvem hadde ledende roller?
- Hvorfor ble hele motstandsbevegelsen i Sørum arrestert i mai 1942?
- Hvordan ble motstandsarbeidet reorganisert gjennom MILORG i 1943 og fram til våren 1945?
- Og hvem var de sentrale i dette arbeidet?

Alle disse spørsmålene får du svar på i boka om Sørum under okkupasjonen 1940-45. Og den gir også et detaljert bilde av hvordan tyske myndigheter og Nasjonal Samling forsøkte å styre kommunene gjennom herredsting og ulike fagutvalg. Med lokale briller følger vi utviklingen av idrettsfronten, kirkefronten og skolefronten under okkupasjonen. Og det gis levende bilder på hvordan dagliglivet forandret seg for den enkelte gjennom krigsårene. Blending, rasjonering, svartebørshandel og tvangslevering er viktige stikkord for dette. Jord- og skogbruk var fortsatt de viktigste næringsveier i Blaker og Sørum i disse årene. Derfor behandles de restriksjoner og krav denne næringen fikk med krav om økt produksjon og større åkerareal spesielt nøye.

Boka inneholder også et viktig kildeskrift. Det er ei sirlig ført dagbok av nestkommanderende i O-1215, Rolf Lindbäck, som fra dag til dag følger utviklingen i området fra 8 mai til 1. juli 1945. Av hensyn til familien er de personer som blir lite fordelaktig omtalt i dagboka anonymisert, men den gir likevel en veldig nær og autentisk beskrivelse av den fortettede spenningen og den enorme gleden som alle følte i maidagene 1945.

Se utdrag fra boka i PDF-fil nedenfor.


To konger - Av Eystein Eggen
Et minne fra året 1450, roman
Innbundet, 308 sider
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1999
Pris kr 100,-  Nå kr 50,- (ved forsendelse kommer portokostnader i tillegg)

To konger
 
To konger er en vakker, dramatisk og usentimental kjærlighetshistorie fra senmiddelalderen. Sitt utgangspunkt tar forfatteren i en skinnbok han ble oppmerksom på en skinnbok i slottsbiblioteket i Quedlinburg i Bezirk Halle. Overraskende nok var språket i boken norsk, om enn gjennomsyret av tyske gloser og tysk syntaks.
 
Dette funnet er oppdiktet. Det er nok Eystein Eggen som har forfattet dette manuskriptet, men den tenkte forfatteren av boka, Filippa, grevinne av Eberstein, er historisk reell nok. Hun ble gift med den norske drottseten Sigurd Jonsson på Sudreim, Norges største jordeier og den nærmeste i arvefølger til den norske tronen i 1450. Slik har Eystein Eggen skrevet et dokument om situasjonen i Sørum og Norge i 1450, det året den svenske Karl Knutsson og den danske Christian 1. begge ble valgt til norsk konge.
 
Lokalhistorisk er romanen knyttet til Sudreim og Raknehaugen. Filippa innleder et forhold til bonden Bjørn, og i deres hete elskovsmøter er lokale stedsnavn flittig brukt.

 

Den eventyrlige Skansen - Glimt fra 40 år på Blaker Skanse - av John Mork
Heftet, 200 sider.
Utgitt 2010, egenbokforlaget.
Pris kr 100,- + porto ved forsendelse.

Den eventyrlige Skansen - av John Mork

Boka forteller om små og store hendelser på Blaker Skanse gjennom mange år.
Litt om innholdet: 
Om Blaker Skanses historie
- Møte med Skansen i 1954
- Nytt skoleår og høst på Skansen
- En dag på Blaker Skanse i midten av 1950-årene
- Litt av hvert på Skansen i 1950-60-årene
- 17. mai på Blaker Skanse
- Eksamenstid
- En formingslærerstudent fra Skansen
- Historien om studentheimen
- Kommandantboligen brenner
- Administrasjonsbygningen (Nansenbygget)
- Fra Husflidsskole til formingslærerhøgskole
- Fra sveivetelefon til sentralbord 
- Stort 300-årsjubileum for festningsverket
- Tilbake til Skansen etter 30 år 
- Kommandanten og annen mystikk
- Haugfolket i Uglehaugen. Juleeventyr 1944
 
- Epilog